MultiCam

Sedan 1995 har Alvøen AS varit MultiCam (Dallas, Texas) generalagent i Skandinavien med över 600 Multicam CNC-maskiner som har levererats till kunder inom skylt, trä och verkstads industri.

Den norska marknaden har serverats direkt från vårt huvudkontor i Alvøen, Bergen. Sverige betjänades genom vår försäljningsagent Sign Communication mellan 1995 och 2019. I oktober 2019 startade Alvøen AS dotterbolaget Alvöen AB för att handha den svenska marknaden direkt, i överenskommelse med Sign Communication.

CNC-Sweden är vår kontrakterade servicepartner i Sverige.

I Norge har Alvøen 5 erfarna Multicam-tekniker och ett omfattande lager av reservdelar. De mest populära maskinerna finns för snabba professionella leveranser. Vi har bred erfarenhet av att använda utrustningen i en mängd olika applikationer och fokuserar på att vara en professionell, långsiktig maskinleverantör och partner för våra kunder. Alvöen AB kommer att vara en förlängning av detta på den svenska marknaden.

För att komma till MultiCam Sverige klicka på länken. www.alvoen.se