VILMILL

Vid bearbetning av små och ömtåliga delar av aluminium eller plast medför vissa
utmaningar i att det är svårt, även med särskild fixering, att hålla dem säkert på plats
under bearbetningsprocessen.
Vi är återförsäljare i Sverige av Vilmill, ett substrat som ska användas
tillsammans med ett lämpligt vakuumbord på fräsmaskin med höghastighetsspindel.

Välkommen att läsa mer på: www.alvoen.se

vilmill vilmill